ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal เสริมสิริมงคลในวันเข้าพรรษาแก่ อสม.หัวหิน

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal เสริมสิริมงคลในวันเข้าพรรษาแก่ อสม.หัวหิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรม “ไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal” เสริมสิริมงคลให้แก่ อสม.หัวหิน ในวันเข้าพรรษา ไปเช้าเย็นกลับ (One Day Trip) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรม“ไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal” ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ (Kick Off) โดยวันดังกล่าวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) พร้อมกันทุกสำนักงานทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดภาพการกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “คิดถึง…ความสุขกายสุขใจ สไตล์ New Norm” โดย ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินในการจัดอาสาสมัครช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน หรือ อสม. ซี่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ประมาณทั้งสิ้น ๔๕ คน เดินทางท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นการขอบคุณ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของอาสามัครดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปอีกด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดการเดินทางไปเช้าเย็นกลับ (One Day Trip) ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Tourism) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ วัด และ ๑ สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย

วัดคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สักการะพระเศรษฐีนวโกฏิ โดยว่ากันว่า เป็นที่สุดแห่งพระพุทธคุณทางด้านมหาเศรษฐี ถ้าผู้ใดได้กราบไหว้บูชา พระเศรษฐีนวโกฏิจะส่งผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง และมั่งมีตลอดกาล

วัดอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถวายสังฆทานพร้อมกัน ชมความงดงามของอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังที่ มีการแกะสลักเป็นลวดลายไทยอันประณีต

วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี มีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ทั้งภาพวาดจิตรกรรม ฝาผนังที่สวยงาม และสักการะหลวงพ่อในกุฏิ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองกุยบุรี เมืองคลองวาฬ เมืองปราณ ตลอดจนเมืองใกล้เคียง เพราะท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ คือเมื่อพูดคำใดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้น ชาวบ้านจึงศรัทธาเลื่อมใสในบุญบารมีเป็นอันมาก เมื่อใดได้รับความทุกข์ก็จะต้องหาโอกาสมาบนบานศาลกล่าว ขอให้ช่วยปัดเป่าให้ผ่อนคลายหายจากทุกข์นั้นๆ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ หว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สัมผัสกับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ มีทั้งสีสันความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประกอบด้วย ตู้ปลาขนาดใหญ่ (Big Tank) และอุโมงค์ปลา (Tunnel) สามารถเดินลอดอุโมงค์ชมปลาขนาดใหญ่มากมาย นอกจากนั้นยังสามารถชมนักประดาน้ำให้อาหารสัตว์น้ำตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตลอดจนการตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ให้แก่คณะผู้ร่วมเดินทาง รวมทั้งการลดความแออัด โดยเว้นระยะห่างในการนั่งรถระหว่างการเดินทาง (Social Distancing) ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

Related posts