ประชุมคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชุมคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563  ณ สมาคมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีการประชุมคณะกรรมการในประเด็นดังนี้

  1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคมฯ ดังเอกสารที่แนบมา

ขอต้อนรับ ดร.ดลนภา นันทวโรไพร มาร่วมเป็นกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ ม.ร.อีกหนึ่งท่าน

  1. แต่งตั้ง อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เป็นผู้อำนวยการสำนักอบรมกฎหมายและส่งเสริมวิชาชีพ

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการติวสอบตั๋วทนาย ซึ่งจะมีการอบรมรุ่นแรกตั๋วปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้ทำงานใน “โครงการช้างเผือกรามคำแหง” ซึ่งมีท่านคณิต วัลยะเพช็ร์ ประธานโครงการ

Related posts