สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีลาสิกขาบทแก่ ท่านสุภกิต เจียรวนนท์

เช้านี้ (อาทิตย์ ๒๘ มิ.ย. ๖๓) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก – กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีลาสิกขาบทแก่ ‘หลวงพี่กิต’ (ท่านสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด) เบื้องหน้าพระพุทธทศพลญาณ (หลวงพ่อโต) องค์พระประธานในพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ด้วยมหาบุญแห่งการครองสมณเพศใต้พระบรมโพธิสมภารร่มกาสาวพัสตร์แห่งการอุปสมบทครั้งนี้ โปรดดลบันดาลประทานพรแด่ ‘ท่านสุภกิต เจียรวนนท์’ และครอบครัว เจริญด้วยอายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล วิบุลศุภผลมโหฬารธนสารสมบูรณ์ ปรากฏยิ่งยืนนาน ตลอดจิรัฏฐิติกาล เทอญ

กราบอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศล อันเป็นมงคลฤกษ์ยิ่งในครั้งนี้ร่วมกันครับ สาธุ

Related posts