พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก เป็นประธานน้อมถวายธรรมมาสน์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานน้อมถวายธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ แด่ ท่านเจ้าอาวาสและคณะพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

กราบอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศลร่วมกันเพื่อความสวัสดิมงคลและความสุขสวัสดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งสมปรารถนา เจริญในธรรมเสริมอริยทรัพย์ ยิ่งๆ ขึ้นไป

Related posts