พิธีสมโภชสุพรรณบัฏ ในพระบรมราชูปถัมภ์

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีเชิญสุพรรณบัฎ และสมโภชสุพรรณบัฏ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งจุดคัดกรองพระสงฆ์ ผู้มีเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใส่หน้ากากอนามัย (แมส) ปิดปากและจมูกตลอดเวลา ทำความสะอาดสถานที่จัดงานทุกพื้นที่ ทั้งก่อนวันงาน ระหว่างงาน และหลังงาน โดยผู้ร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามวิถีปกติใหม่ (New normal) จัดสถานที่นั่งเว้นระยะห่าง ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Related posts