วราวุธ” พบเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ มอบนโยบายบรรเทาภัยแล้ง

วราวุธ” พบเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ มอบนโยบายบรรเทาภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลดีเด่นที่ใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายน้ำบาดาล ระดมช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา จากภาคเอกชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า 1,000 คน เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายอนุรักษ์น้ำบาดาลโดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาร่วมรับฟังพร้อมนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Related posts