สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สโมสร พีทีที ระยอง จัดพิธีปิดการอบรมโค้ช เบื้องต้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สโมสร พีทีที ระยอง

จัดพิธีปิดการอบรมโค้ช เบื้องต้น

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สโมสรพีทีที ระยอง จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 21 ประจำปี  2562  ที่ สนามฟุตบอล GCRO จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

ภายในพิธีปิดการอบรมนำโดย  คุณวุฒิพงศ์ เดชนุช รองประธานสโมสร พีทีที ระยอง คุณรณรงค์ ดำรงพันธ์ senior csr officer บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ วิทยากร นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนด้วยกัน

ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 1.นายชลวัต ธนูศิลป์  2.นายธนิสร แก้วละเอียด  3.นายบรรจง แข็งแรง  4.นายนพดล อังคะมาตย์ 5.นายกิตติพณ เกาะกลาง 6.นายธวัชชัย แปลงชัยภูมิ 7.นายสันติชัย ชื่นนอก 8.นายอาจิต บุญมีรอด 9.นายอุดร เพียรชอบ 10.นายอาทิตย์ วงศ์มะภัย 11.นายกมล ชัยโชติธนภัค 12.นายกิตติพล หนองใหญ่ 13.นายอัยรัช ศิริมหา 14.นายสุรเชษฐ์ จันทร์สว่าง 15.นายเอกพจน์ เสือชื้น 16.นายปิยะชัย แสนหาญ 17.นายสิทธิชัย กลยนีย์ 18.นายพีรพงศ์ สุรพันธ์ 19.นายบดินทร์ ควรหา 20.นายธวัชชัย แสนสง่า 21.นายคมสัน เชื้อคำเพ็ง 22.นายสราวุธ ชิตเจริญ 23.นายนัฐกิจ อุดม 24.นายสวัสดิ์ โพธิ์นางรอง 25.นายสมควร พรมภักดี 26.นายรณรงค์ คำมะฤทธิ์ 27.นายกิตติธัช พุฒบุรี 28.นายวรัญญู ราชทะนง29.นายตระกูลฉัตร์ ทองใบ 30.นายเมธวิน เหล็กศรี

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. การพัฒนาเยาวชน 2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน 3. การจัดการแข่งขัน 4. ฟุตบอลรากหญ้า 5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา 6. เทคนิคและทักษะ 7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ต่อไป

 

 

 

 

Related posts