สงกรานต์ชื่นมื่น !!! คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวัดพุมเรียง อ.ไชยา แน่นขนัดทุกรุ่นกว่า 800 คน รวมตัวจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและมอบเงินให้กับโรงเรียนครั้งที่ 4

สงกรานต์ชื่นมื่น !!! คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวัดพุมเรียง อ.ไชยา แน่นขนัดทุกรุ่นกว่า 800 คน

รวมตัวจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและมอบเงินให้กับโรงเรียนครั้งที่ 4

 

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น.โรงเรียนวัดพุ่มเรียงได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพุมเรียงครั้งที่ 4  บรรยากาศภายในงานมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

 

1school2     1school3

 

นายนพรัตน์ ตุ่มขนอน ประธานจัดงานรุ่น 2514 กล่าวว่า วัถตุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำงานรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งมอบแก่โรงเรียนวัดพุมเรียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนและเด็กนักเรียนต่อไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความเคารพพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรม ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไปประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งค้าขาย ทำสวน และรับราชการ ปีล่ะครั้งที่ศิษย์เก่าจะกลับมาพบกันในวันสงกรานต์  เพื่อรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์

สำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านพุมเรียง ยังถือว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ริมคลองพุมเรียงซึ่งไหลลงทะเลที่แหลมโพธิ์ แหล่งจอดเรือสินค้า ในเส้นทางการค้าข้ามสมุทรตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากจีนไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล จากการสำรวจทางโบราณคดี

 

1school4     1school5

 

เมื่อครั้ง พ.ศ.2524 พบซากเรือบริเวณแหลมโพธิ์ เป็นสิ่งยืนยันถึงการเป็นที่จอดเรือของชาติต่าง ๆ และจากการขุดหลุมสำรวจเพื่อสุ่มตัวอย่าง พบหลักฐานที่ชี้ว่าแหลมโพธิ์เป็นเมืองท่าทางพาณิชย์นาวีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 และคงสืบเนื่องถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจในบ้านพุมเรียง

-ชมการทอผ้าไหมพุมเรียง

-เลือกซื้อหาผ้าไหมลายสวยจากพุมเรียง
สิ่งน่าสนใจอื่นๆในบ้านพุมเรียง

-โรงทอผ้า

-บ้านเก่าของท่านพุทธทาส

-ชายทะเลแหลมโพธิ์

 

1school6     1school7

 

บ้านพุมเรียง ตั้งอยู่ใกล้ปากคลองพุมเรียงซึ่งน้ำจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากคลองแหลมโพธิ์ เชื่อกันว่าเป็นชุมชนเก่าแต่โบราณศตวรรษที่ 12-18 เป็นท่าเรือติดต่อค้าขายชายฝั่งทะเลกับชาวจีน อินโดนิเซีย อินเดีย ลังกา เป็นชุมชนเก่าแก่และเติบโตมาแต่ครั้งอดีตกาล ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านพุมเรียงนับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมการแต่งกายจึงเป็นแบบชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพุทธมุสลิม ก็มีความสามารถในการถักทอจากเส้นใยเป็นเครื่องนุ่งห่ม ตามรูปแบบและศิลปะของแต่ละชุมชน สีสันก็นิยมแตกต่างกันไปตามความชอบ อีกทั้งบ้านพุมเรียงยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมทอยกดิ้น ที่ขึ้นชื่อมากก็ผ้าทอยกดิ้นเงินและผ้าทอยกดิ้นทอง ลวดลายที่ขึ้นชื่ออาทิเช่น ลายราชวัตร ลายดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า ลายยกเบ็ด ฯลฯ

 

1school8     1school9

1school10     1school11

1school12     1school13

1school14     1school15

1school16

Related posts