ขอแสดงความยินดีกับ พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ เนื่องในโอกาส ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ขอแสดงความยินดีกับ พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ  

เนื่องในโอกาส ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ มี.ค. ๖๒   ขอแสดงความยินดีกับ พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาส ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  และร่วมเป็นเจ้าภาพใน ‘โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย’ โดยมีท่านพลเรือโทเดชดล ภู่สาระเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

28639299

28639298

28639252     28639251

28639304

Related posts