พันตรี ประภาส แสงประดับ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 2566  ปวารณาทำดีเพื่อพ่อหลวง ตามแนวพระราชดำรัส ร.9

               5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมวายักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้มีการจัดงานพระราชทานเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

               พันตรี ประภาส แสงประดับ อายุ 50 ปี ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 2566 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จากการที่เราได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับลูกและครอบครัวในเรื่องการช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อให้ประเทศชาติได้เกิดความรัก ความสามัคคี และได้น้อมนำพระราชดำรัสของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่ครอบครัวและสอนลูกหลานให้ทำแต่ความดีเสมอมา

               พร้อมกันนี้ คุณสดสิริ วัฒกาพัทธ์ ภรรยา พ.ต.ประภาส ก็ได้รับโล่เกียรติคุณจากท่านองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เช่นเดียวกัน สร้างความปลื้มปิติแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

               สำหรับการจัดงานพระราชทานเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อรำลึกพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

Related posts