นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน”  จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน, สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ หอการค้าไ…

Read More