“ชาย ชาตโยดม” รับแบรนด์แอมบาสเดอร์ “บ้านหมอละออง” ปีที่ 2

           จากกระแสนิยมการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีธรรมชาต…

Read More

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ อย. ผสานความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

28 พฤษภาคม 2564: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แถลง…

Read More

การจัดงาน “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

24 มีนาคม 2564 : กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้จัดงานในหัวข้อ “ปล…

Read More