“ชาย ชาตโยดม” รับแบรนด์แอมบาสเดอร์ “บ้านหมอละออง” ปีที่ 2

           จากกระแสนิยมการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีธรรมชาต…

Read More

ผู้ผลิตยา “เคอร่า” ชี้แจงสิ้นสงสัย สรรพคุณยับยั้งโควิด-19

จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเคอร่าว่าเป็น Fake News นั้น ดร.ภัทร หนังสือ (แพทย์แ…

Read More