ททบ.5 ประสานความร่วมมือ มูลนิธิร่วมกตัญญู เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโชน์สาธารณะ

               วันที…

Read More

พิธีเปิดศาลาอนุสรณ์ ๙๐ ปี พระธรรมปัญญาบดี มูลนิธิร่วมกตัญญู และกัลยาณมิตรร่วมสร้างถวาย

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธาน…

Read More