“เอรี่ ธนัดดา”มอบหนังสือให้ห้องสมุดของทัณฑสถานหญิง

“เอรี่ ธนัดดา”มอบหนังสือให้ห้องสมุดของทัณฑสถานหญิง   เอรี่-ธนัดดา สว่างเดือน ส่งมอบหน…

Read More