“กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ / เสนา…

Read More