“ท่าโขลง เกมส์” พร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่! กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สร้างมาตรฐานการแข่งขันระดับประเทศ หวังผลิตนักกีฬาอาชีพ ก้าวไกลสู่สากล  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไป

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 ร…

Read More