ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิก

25 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 – 2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายอลงกรณ์ พล…

Read More