พล.ต.อ.พัชรวาทฯ  ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน

               กระทร…

Read More

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ร่วมกับ Himalayan Space Centre (HSC) เปิดตัว ‘การเข้าถึงอวกาศสู่ทุกคน’ ในประเทศไทย

ศูนย์อวกาศหิมาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เป็นองค์กรเดียวในเอเชียที่ให้บริการหลักสูตรความร่วม…

Read More

“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล”จับมือองค์กรพันธมิตร เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

               ระบบก…

Read More