รมว.ศุภมาส เตรียมจัดงานTALK ระดับประเทศ 4 มหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่ความสำเร็จ

รมว.ศุภมาสเปิดโครงการใหม่! สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เตรียมจัดงาน VISION TALK 4 ม…

Read More