กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งแคมเปญ “Learning for Change” ดึงมือโปรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์แก่ Content Creator รุ่นใหม่ มุ่งยกระดับสื่อดิจิทัลไทยสู่สากล

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ YouTube ประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไ…

Read More