depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” ดึงกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล หวังดัน Startup ไทย แข่งขันในตลาดโลก

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”  ดึงกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล  หวังดัน Startup ไทย แข่งขันในตลาดโลก

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” ดึงกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนม…

Read More

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand  พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand พร้อมรับสมัครเมืองทั่ว…

Read More

depa เปิดตัว “3 STAR TECH” ต้นแบบผู้นำดิจิทัลเมืองไทย

depa เปิดตัว “3 STAR TECH” ต้นแบบผู้นำดิจิทัลเมืองไทย

depa เปิดตัว “3 STAR TECH” ต้นแบบผู้นำดิจิทัลเมืองไทย …………………………………………………………………… กระทรวงดิ…

Read More

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภาค

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC  พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภาค

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC พร้อมจับมือ หัวเว่…

Read More

Smart City ขอนแก่น เมืองแห่งโอกาส ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จับต้องได้ มุ่งสู่ Global City

Smart City ขอนแก่น เมืองแห่งโอกาส  ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จับต้องได้ มุ่งสู่ Global City

Smart City ขอนแก่น เมืองแห่งโอกาส ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จับต้องได้ มุ่งสู่ Global City คว…

Read More