RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565″

               กรุงเ…

Read More

สื่อต้านโกงจับมือ 5 มหา’ลัย ต่อตานทุจริตคอร์รัปชั่น

สื่อต้านโกงจับมือ 5 มหา’ลัย ต่อตานทุจริตคอร์รัปชั่น สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ รวมพล…

Read More