ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand  พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand พร้อมรับสมัครเมืองทั่ว…

Read More

กระทรวงพลังงาน เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

กระทรวงพลังงาน เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

กระทรวงพลังงาน เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)         …

Read More

งานสัมมนา “ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ”

งานสัมมนา “ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ”

งานสัมมนา “ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) โครงการสนับสนุนการออกแบ…

Read More