รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ)

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC &…

Read More

เปิดตัวหนังสือ“โลกหมุนรอบกลัว”

เปิดตัวหนังสือ“โลกหมุนรอบกลัว”   จีระวุฒิ เขียวมณี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Geek Book (กี…

Read More