งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว 2562 ที่สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชาวสุราษฎร์ธานีกลับบ้าน และเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญออกพรรษาใหญ่ที่สุดในภาคใต้. ร่…

Read More

สื่อมวลลชนสัญจรท่องเที่ยวชายแดนใต้

สื่อมวลลชนสัญจรท่องเที่ยวชายแดนใต้ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)​เ ปิด…

Read More