รับมอบเครื่องช่วยหายใจ 

พลตำรวจตรี ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมนักข่าว และกัลยาณมิตรกล…

Read More