ETDA จับมือ 15 หน่วยงาน รัฐ-เอกชนจัดใหญ่ “Hack for GROWTH” เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม หนุนธุรกิจท่องเที่ยวไทย ยกระดับการเติบโต

19 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด…

Read More

สสว. แถลงผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติเป็นประ…

Read More