สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบโล่รางวัลพร้อม เปลี่ยนชื่อสมาพันธ์ เพื่อความเหมาะสมกับบริบทและภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนยุคใหม่  

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ THE MITR – TING ROOM ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สม…

Read More