สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย TTIA และ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย TPFA ได้รับรางวัล “ สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ” 

กรุงเทพ: 19.30 น. 5 กันยายน 2566 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA Thai Tu…

Read More

TTIA TPFA ชูแนวทางดำเนินงานด้าน BCG ในอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยปี 2566 ในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX – Anuga Asia 2023

กรุงเทพ: 11.00 น. 23 พฤษภาคม 2566 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association)…

Read More