กระทรวงเกษตรฯ เร่งฟื้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติโควิด “เฉลิมชัย”เห็นชอบ”พิมพ์เขียววิสัยทัศน์ฮาลาล”(Thailand Halal Blueprint)

    นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานค…

Read More

“เกษตรฯ.-สภาอุตสาหกรรมฯ.”เดินหน้า ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”

ระดมนักบริหารมืออาชีพ”ยงวุฒิ-ยุคล-กนก-โฆษิต”เร่งเครื่องโครงการเขตอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกระจา…

Read More