Gossip : สสว  กับ วว. แท็กทีมกันบินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเบลเยี่ยม เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ

               ไม่นานมานี้ เพิ่งได้ข่าวว่า ผอ.วีระพงศ์ มาลัย แห่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ…

Read More

วช. ชป. และ วว. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมกำจัดวัชพืชใต้น้ำและวัสดุคอมพอสิต เพื่อประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เตรียมรับภัยแล้ง

               วันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิ…

Read More

อว. และ วว. ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานชั้นนำออสเตรเลีย  สร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม

               สถาบั…

Read More

“สวพส.” ผนึกกำลัง “วว.” ลงนาม MOU เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

              สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยว…

Read More

วศ. จับมือ วว.และ สวทช. เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” มองภาพอนาคตตอบโจทย์ประเทศ

          26 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์(พิเศษ) …

Read More