“สครท.”จับมือภาคเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน …

Read More