ดร.อัครพัชร พร้อมเพรียงชัย ร่วมเป็นประธานพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตาแบบโบราณ ณ พระอุโบสถวัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕  ขอน้อมนำบุญมาฝากครับ  ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย  สมาช…

Read More

พิธีถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระคู่บ้านคู่เมือง จ.อุบลราชธานี และเข้ากราบถวายมุทิตาจิต พระเดชพระคุณ พระวชิรกิจโกศล

วันพฤหัสที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ขอน้อมนำบุญมาฝากครับ  ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา , …

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม…

Read More

พระราชศรัทธา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ…

Read More

ร.10 และพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผ้าไตร ถวายแด่ “พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม” เนื่องในงานบุญ ครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสฤษด…

Read More

ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระก…

Read More