3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) จับมือส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว … เที่ยวทุกที่” รับส่วนลดไม่อั้นถึงปี 68

               องค์ก…

Read More

‘หมอตี๋’ ชวนผู้บริหาร 6 กระทรวงเมืองระยองเล่นอิสระ เป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เติบโตเต็มศักยภาพ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน…

Read More