“วราวุธ” ปลื้มทรัพยากรทางทะเลฟื้นตัว ลงพื้นที่เมืองร้อยเกาะ เตรียมเปิดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นวิถีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบาลเปิดโอกา…

Read More