แกะซีลหนังสือใหม่ : สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Log book , Servant Love Demon (ทาสรักอสูร), บำเรอรักเทพบุตรมาเฟีย , ณ จุดเกิดรัก

แกะซีลหนังสือใหม่     สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Log book เขียนโดย รศ.…

Read More

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ)

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC &…

Read More