ผู้ผลิตยา “เคอร่า” ชี้แจงสิ้นสงสัย สรรพคุณยับยั้งโควิด-19

จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเคอร่าว่าเป็น Fake News นั้น ดร.ภัทร หนังสือ (แพทย์แ…

Read More

ยาน้ำสมุนไพร บำรุงร่างกาย ตราย่าทิม สรรพคุณดี หวังตีตลาดเมืองไทย

ยาน้ำสมุนไพร บำรุงร่างกาย ตราย่าทิม สรรพคุณดี หวังตีตลาดเมืองไทย จากการเปิดเผยของคุณสมหมาย…

Read More