สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพ…

Read More

“ดัชมิลล์”ผนึกกำลัง 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เสริมทัพ“ทนงศักดิ์”นักแสดงสุขภาพดี

“ดัชมิลล์”ผนึกกำลัง 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เสริมทัพ“ทนงศักดิ์”นักแสดงสุขภาพดี   กลุ่มบ…

Read More