“เอก Biggie” – ต๊ะ บอยสเก๊าท์ คู่พิธีกรส่งแรงบันดาลใจใน Biggie Inspiration ส่งพลังดีๆ ด้วย ลิฟท์ – หนุ่ม สันติสุข -เจมส์ -วอย พร้อมดึง ไมค์ กำกับรายการ

แรงบันดาลใจและพลังดีๆ เริ่มส่งต่อความสุขกันอย่างต่อเนื่องเมื่อ ต๊ะ บอยสเก๊าท์ (วินรวีร์ ให…

Read More