ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย “คนงานก่อสร้าง — Asian Workers Covered”

ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย “คนงานก่อสร้าง — Asian Workers Covered”

                        ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย                      “คนงานก่อสร้าง…

Read More

Asia Morning ช่อง IPM รับนักศึกษาฝึกงานชาย/ออกกองทำข่าว

Asia Morning ช่อง IPM รับนักศึกษาฝึกงานชาย/ออกกองทำข่าว

Asia Morning ช่อง IPM รับนักศึกษาฝึกงานชาย/ออกกองทำข่าว   คุณสมบัติผู้สมัคร   &#…

Read More