สสส. สานพลังภาคี จัดประชุม “Mass Sport Safety Ecosystem Forum” ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย งานวิ่งในไทย สู่ระดับสากล

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย จัดการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน …

Read More