วช. สนับสนุนงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม “เปลือกโกโก้” วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการพื้นที่วิจัย CBR ภาคเหนือ

               วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา ว…

Read More

กสศ. จับมือ สกสว. ผนึกพลัง 2 กองทุนขับเคลื่อนงานวิจัย ‘แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา’ พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดจากกับดักความยากจนข้ามรุ่นด้วยระบบข้อมูลและตัวแบบนวัตกรรม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยแล…

Read More

ครบรอบ 1 ปี “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” (City Transformation & Public Policy Institute – CTPI)  จัดงานเสวนา “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองโดยการร่วมทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน”

               สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ (City Transformation & Public Policy I…

Read More