ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   เมื่อ (ว…

Read More

ข่าวร้องทุกข์ : สดุดีระบบเด็กฝาก ไม่หมดจากสังคมราชการไทย

ข่าวร้องทุกข์ : สดุดีระบบเด็กฝาก ไม่หมดจากสังคมราชการไทย

ข่าวร้องทุกข์ สดุดีระบบเด็กฝาก ไม่หมดจากสังคมราชการไทย           เชื่อว่าในยุคปัจจุบันงานร…

Read More