อะกริเทคนิก้า เอเชีย และ ฮอร์ติ เอเชีย: เวทีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

               กรุงเ…

Read More

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมแถลงข่าว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตร และแนวทางแก้ไข

วันที่ 8 ธ.ค.66 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องรวยปัญญา…

Read More

สกสว. จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.…

Read More

“กรมชลประทาน”เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ จ. สุราษฎร์ธานี

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทา…

Read More

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, นายดรณ์ สมิตะดกษตริ…

Read More