อบรม/สัมมนา นักข่าว ฟรี รุ่นที่ 8

               เปิดรับสมัครอบรม/สัมมนา นักข่าว ฟรี “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 8

กำหนดวันอบรม/สัมมนา และสถานที่

                วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิ ทาวเวอร์ (Omni Tower) ถนนสุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา, ใกล้ทางด่วนขึ้น-ลงสุขุมวิท

การสมัครลงทะเบียน ฟรี

-สนใจติดต่อ โทร.099-612-0756  หรือ ID Line: ponews

-จองลงทะเบียน (ไม่รับหน้างาน)

-ฟรี น้ำชากาแฟ จอดรถฟรี

จัดโดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ, สมาพันธ์ข่าวตำรวจ และสื่อออนไลน์

รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 7

               สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 7 ประมาณ 300 ท่าน จากทุกสาขาอาชีพ ได้แก่ สื่อมวลชน ข้าราชการ ตำรวจ นักกฎหมาย พ่อค้านักธุรกิจ ไกด์-ล่าม ยูทูปเบอร์ แอดมิน สื่อสังคมออนไลน์ จิตอาสา อาชีพอิสระ เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ให้ความสนใจ และประสบผลสำเร็จอย่างมาก จึงเปิดรุ่นที่ 8 และทุกๆเดือน อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่จะได้จากการอบรม/สัมมนา

               1.ผู้ผ่านฝึกอบรม รับใบประกาศเกียรติบัตร

               2.เป็นผู้สื่อข่าวด้วยตนเองได้ทันที

               3.ศึกษาดูงานจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริงได้ หากสนใจ

               4.ทำข่าว ส่ง-ฝาก-ประชาสัมพันธ์ข่าวในกลุ่ม เปิดช่องทางทำข่าวง่ายๆ

               5.มีเพื่อนในแวดวงสื่อมวลชน สร้างพันธมิตรข่าว ได้ทันที

               6.ชี้ช่องสร้างเว็บไซด์ อย่างง่ายๆ สร้างรายได้ได้เอง เริ่มทำธุรกิจข่าว

              7.ชี้ช่องทางทำสื่อออนไลน์ ยูทูป (YouTube)

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับ และขออภัยขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณา ดังนี้

             1.ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี

             2.ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงข่าวสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคคลทุกสาขาอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป

             3.ผู้ต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะ พัฒนาตนเอง หาประสบการณ์เพิ่ม สร้างพันธมิตรข่าวสื่อมวลชน

              4.หน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจต้องการที่ต้องการสร้างเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

              5.ขออภัยสงวนสิทธิ์งดพิจารณา ผู้ที่มีภาพพจน์ในสังคมไม่เหมาะสม/ผู้มีข่าวในทางเสื่อมเสีย/มีข่าวในทางที่ไม่ดีไม่งาม มีประวัติขู่กรรโชก ข่มขู่รีดไถ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

              6.ขออภัยขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณา บุคคลที่ไม่เหมาะสม ตามระเบียบที่สมาพันธ์ฯ กำหนดไว้

              7.การแต่งกายในวันอบรม ควรสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้ร่วมอบรม/สัมมนา (งดใส่เสื้อคอกลม ปล่อยเสื้อลอยชาย ห้ามใส่รองเท้าแตะเด็ดขาด มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าอบรม และงดรับใบประกาศเกียรติบัตร

              8.ส่งใบสมัครล่าช้าเกินกำหนด จำนวนผู้เข้าอบรมอาจจะเต็ม ต้องรอรุ่นต่อไป

การสมัคร

               1.แจ้งชื่อ-สกุล หน่วยงาน สังกัด ตำแหน่ง อาชีพ เบอร์โทร.

               2.แจ้งประวัติ ประสบการณ์สั้นๆ แอดมิน มีเพจ. ช่องยูทูป เว็บไซด์ รายการ ของตนเองรึไม่ ส่งมาก่อนขั้นต้น พร้อมรูปถ่ายจากมือถือ เมื่อพิจารณาแล้วจะจองชื่อให้ และจะส่งใบสมัครให้กรอกสั้นๆ พอสังเขป ส่งทางไลน์

               3.พบเห็นการประชาสัมพันธ์อบรม จากสื่อใด กลุ่มไลน์ใด ใครแนะนำมา

               4.ระบุแรงจูงใจที่สนใจอบรม จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ตนเองอย่างไร

               5.เคยอยู่ในแวดวงข่าว สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ บ้างรึไม่ มีประสบการณ์ แต่ไม่จำเป็น

               6.ทำไมถึงสนใจ และจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมอย่างไร เพื่อตนเองอย่างไร

               7.จะต้องได้รับการตอบรับยืนยันการพิจารณาจากสมาพันธ์ฯ ก่อนเท่านั้น โดยจะแจ้งวัน เวลา แผนที่ สถานที่จัดอบรมที่แน่นอน จึงจะได้รับสิทธิ์อบรมฟรี   

               8.เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากเต็มทุกรุ่น ต้องขออภัยที่นั่งอบรมมีจำกัด เนื่องจากสมาชิกศิษย์เก่ารุ่นก่อนๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง

              9.องค์กร หรือหน่วยงาน จะส่งได้ไม่เกินรุ่นละ 10 ท่าน จะต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้า

              10.ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา สำหรับผู้เหมาะสมตามระเบียบผ่านการพิจารณาจากสมาพันธ์ฯ เท่านั้น จึงมีสิทธิ์เข้าอบรม/สัมมนาฟรี ซึ่งจำนวนผู้เข้าอบรมอาจจะเต็ม และงดรับสมัครหน้างาน 

ในวันเดียวกัน วันที่ 23 กันยายน มี 2 งาน  ฟรี

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00-14.30 น. อบรม/สัมมนา นักข่าว ฟรี “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 8

ช่วงที่ 2 เวลา 14.30-16.00 น. อบรม/สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1

              สำหรับผู้สนใจจะอบรมต่อในช่วงที่ 2 ค่าลงทะเบียน 199 บาท จากปกติ 500 บาท (มีใบประกาศเกียรติบัตร)

              ท่านที่มาจากต่างจังหวัด ต้องการหาห้องพัก 1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน บนคอนโดมิเนียม อาคารออมนิ ทาวเวอร์ ได้ในราคาพิเศษ แล้วลงลิฟต์มาอบรมได้เลย ไม่ต้องหาที่พักและไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อย จอดรถฟรี

Related posts