เส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านทำกลอง

       .จังหวัดอ่างทอง โดย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางแสงเดือน สดแสงจันทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอ่างทอง นายศราวุธ เผ่าพยัค องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมทั้ง นายวัฒน์พล อรรถพรธนเสฐ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นำสมาชิกมัคคุเทศก์อาชีพทุกสาขา และ สื่อมวลชนส่วนกลาง เดินทางเข้ามาร่วมงานในหมู่บ้านทำกลองนานาชาติ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       การเปิดงาน “กิจกรรมเปิดเส้นทางนำร่องท่องเที่ยว Fam Trip เส้นทางหมู่บ้านทำกลองเอกราช” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองในการนำ Soft Power “กลองเอกราช” ที่ถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ของจังหวัดอ่างทองมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) ของจังหวัดอ่างทอง ที่มีเส้นทางทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        การวางรูปแบบการจัด “กิจกรรมเปิดเส้นทางนำร่องท่องเที่ยว Fam Trip เส้นทางหมู่บ้านทำกลองเอกราช” ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้า ‘กลองเอกราช’ ของชุมชนหมู่บ้านทำกลองเอกราช ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าของดีอ่างทอง อาทิเช่น อภิสญาผ้าบาติก กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคโพธิ์ทอง วิสาหกิจชุมชนตาลปัตรจากใบหญ้าแฝกวัดชัยมงคล และกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น การสาธิตขนมโบราณ โดยเฉพาะขนมเกสรลำเจียกที่เป็นขนมดั้งเดิมของอ่างทองที่มีรสชาติกลมกล่อม  การสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง การสาธิตการทำหัวโขน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถรางชมแหล่งทำกลองถึงถิ่น เยี่ยมชมและเรียนรู้การทำงานของผู้ผลิตกลองโดยตรงอย่างใกล้ชิด และเลือกซื้อกลองประเภทต่างๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน ด้วยความประทับใจ

        รวมถึงการเดินทางเที่ยวชมวัดป่าโมกเพื่อกราบสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามของจังหวัดอ่างทอง ถือได้ว่านักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) ของจังหวัดอ่างทอง และ เป็นการขับเคลื่อน Soft Power “กลองเอกราช” จังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทอง อีกแห่งหนึ่งที่ทางคณะมัคคุเทศก์อาชีพ อยากจะให้มัคคุเทศก์ได้สัมผัสกับอารยธรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการมาชมพระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มาเห็นพระนอนที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายของจังหวัดอ่างทอง ที่มีอะไรน่าสนใจมากมาย ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เสร็จสิ้นภารกิจท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง.

Related posts