“พรรครวมแผ่นดิน” ลุยปักธงภาคใต้ ตั้งตัวแทนพรรคเขต 2 จังหวัดชุมพร พร้อมผลักดันนโยบาย

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดำเนินการประชุมเลือกตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดชุมพร มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์รวมจำนวนกว่า 100 คน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม โดยมีพลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม, นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นเลขาการประชุม

และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครวมแผ่นดิน ในจังหวัดชุมพร ได้แก่ 1. นายจีรศักดิ์ เยาวเลิศ 2. นายสมชาติ ตรีพิมล 3. นายสุธน กันตะโก และสำหรับที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เสนอบ้านเลขที่ 103/62 หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดชุมพร

จากนั้น นายนักรบ ณ ถลาง ในฐานะสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดชุมพร เขต 2 กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน ที่มาร่วมประชุมว่า ตนในฐานะเป็นสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน พร้อมที่จะช่วยผลักดันนโยบายของพรรค และสนับสนุนนโยบายของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อนำจังหวัดจังหวัดชุมพรไปสู่ความเจริญ โดยไม่ขัดแย้งกับใคร ทั้งร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับจังหวัดชุมพรและประเทศชาติต่อไป

Related posts