ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนธุรกันดาร ถวายน้ำดื่ม ๑๕๐๐ แพ็ค ให้แก่ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

               ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนธุรกันดาร ถวายน้ำดื่ม ๑๕๐๐ แพ็ค (๑๘,๐๐๐ ขวด) ให้แก่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนมาก

Related posts