สถาบัน NEA เปิดภาพความสำเร็จของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดกิจกรรม Open House NEA 2022

               สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Open House NEA 2022) โดยได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเปิดภาพความสำเร็จของสถาบัน NEA ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้เท่าทันกระแสโลกและนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมจากทางสถาบัน NEA True Digital Park ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

               นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถาบัน NEA เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน NEA ได้กระจายองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศไปแล้วกว่า 47,789 ราย ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 75 หลักสูตร 38 กิจกรรม ซึ่งได้รับ การตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างล้นหลามโดยยืนหยัดคู่ผู้ประกอบการไทยเสมือนเป็นพี่เลี้ยงทางการค้า ที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นที่ปรึกษา รับฟัง ให้คำแนะนำ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ

               ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ สถาบัน NEA ต้องตั้งรับ ปรับตัว เปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดรับกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ด้วยหลักสูตรการค้าแห่งโลกอนาคตที่จะพลิกโฉมการอบรมสัมมนารูปแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง อาทิ การจัดอบรมในรูปแบบ Virtual Training ที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำกิจกรรม workshop เสมือนอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน หรือการจัดอบรมในรูปแบบ Hybrid ที่รองรับผู้เข้าอบรมแบบ Onsite และผู้เข้าอบรมแบบ Online ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น โดยวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า สถาบัน NEA สามารถตั้งรับ ปรับตัว   ให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ของโลกได้อย่างไร้รอยต่อ ที่แม้จะไม่ได้เจอกันแบบ Face to Face แต่คุณภาพ การอบรมกลับไม่ลดลงเลย นางอารดา เฟื่องทอง กล่าว

               นอกจากนี้ นางอารดา เฟื่องทอง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Open House ของสถาบัน NEA ในวันนี้ และขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการไปยังผู้ประกอบการไทยอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของสถาบัน NEA ไปต่อยอดและปรับใช้ เพื่อยกระดับความพร้อม  ในการก้าวเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศในยุคการค้าสมัยใหม่อย่างเข้มแข็ง และเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ขอบคุณค่ะ

               โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยผ่านหลักสูตรต่างๆ    ของทางสถาบันที่ได้จัดให้มีการเข้าร่วมอบรมซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่ทางสถาบันได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้ง หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรสร้างช่องทางการตลาด หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมี ไฮไลท์สุดพิเศษโดยการร่วมพูดคุยและบอกเล่าเรื่องราวภาพแห่งความประทับใจของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมกับทางสถาบัน NEA อีกด้วย อาทิ คุณพรพิมล ปักเข็ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย pennii premium popcorn (ป๊อปคอร์นที่ใส่ใจสุขภาพ) คุณรัชกฤช รักติประกร ผู้ก่อตั้ง บริษัท N.R.P. INTERTRADE.CO.,LTD ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ RATCHA FRUITS รวมถึงรวมพูคุยกับเหล่าน้อง ๆ Gen Z Ambassador จากหลักสูตรเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ ผู้ก่อตั้ง แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้ “ดีสวัสดิ์” (DEESAWAT) วิทยากรจากโครงการ NEA BizTalk ก้าวทันการค้าโลก รับหน้าที่เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โดยบรรยากาศภายในงานอัดแน่นไปด้วยภาพความประทับใจและความสนุกสนานจากผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมรับชมนิทรรศการในครั้งนี้

             นอกจากนี้ พิธีการช่วงเช้า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังให้เกียรติเป็นประธานให้โอวาทพิเศษในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ( From Gen Z to be CEO) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี CEOs และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับ Gen Z ที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นและบุคลากรดีเด่น และมอบรางวัล Gen Z Ambassadors สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 4 รายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 15,847 ราย

Related posts